Polityka prywatności

W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Ponadto Klient dokonujący Zakupu Towaru bez Rejestracji, również zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator jest jednocześnie Administratorem Danych, o którym mowa w wymienionej w ustawie

Dane osobowe udostępniane przez Klienta służą realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym i/lub realizowania przez firmę AKLI S.C. bezpośrednich działań marketingowych.
Zgodne z w/w rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy: ac@akli.pl lub w inny dowolny sposób.

Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Administratora w celach związanych z realizacją zamówienia i/lub prowadzenia kampanii marketingowych w postaci informowania o nowych produktach, czy promocjach. Powierzenie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania Rejestracji lub realizacji zamówienia w postaci zakupu Towaru. Powierzenie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a Klient może wyrazić na nie zgodę zapisując się do odbiorców akcji marketingowych (newslettera) lub nie wyrażać takiej zgody.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

 • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Prawo do informacji, o której mowa w rozporządzeniu obejmuje prawo:

 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w rozporządzeniu, Administrator udziela na piśmie.

W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem rozporządzenia albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi - niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw

Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Administratora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Rejestracji.

Odbiorcą danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Klienta jest firma AKLI S.C. mająca dostęp do bazy danych Klientów, na co Klient wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu.

Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie na stronie akli.pl stosujemy pliki cookies. Oznacza to, że w przypadku korzystania z naszej witryny będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.

Czym są pliki cookies i do czego ich używamy?

Pliki cookies, nazywane „ciasteczkami”, to małe pliki umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin na stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowanie.
Są one używane w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do potrzeb osób odwiedzających naszą stronę.
W każdej chwili pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

RODO

Co to jest RODO?

Jest to rozpowszechniony skrót od: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel rozporządzenia?

Celem rozporządzenia jest ustalenie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Jak AKLI S.C. oraz podległy firmie Sklep Internetowy www.akli.pl (oraz jego zagraniczne wersje) przetwarza dane osobowe

AKLI S.C. (dalej: AGDEO) w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. W jakim celu sklep internetowy AGDEO wykorzystuje dane osobowe Klienta,

Dane osobowe uzyskane w trakcie składania zamówienia przez Klienta, AGDEO wykorzystuje w następujacych celach:

 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Sprzedawcę i Kupującego.
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na AKLI, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów handlowych
  • rozpatrywanie reklamacji
  • umożliwianie prawa zwrotu towaru
 • marketingu bezpośredniego, np.: wysyłania klientom informacji o promocjach i nowościach za pomocą poczty e-mail, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych w trakcie rejestracji
 • informowania klientów o wydarzeniach istotnych dla funkcjonowania firmy np.: informacji o obecności na targach, problemach technicznych, zmianach w funkcjonowaniu firmy, zmianach w godzinach pracy firmy
Jakie dane osobowe Klient przekazuje AGDEO?

Klient dobrowolnie podaje dane niezbędne do wywiązania się AGDEO z umowy łączącej Klienta i Sprzedawcę oraz niezbędne do dostarczenia zakupionych towarów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku firm: nazwę firmy, imiona i nazwiska wspólników spółek, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Czy AGDEO daje możliwość nie podawania danych osobowych przez Klienta?

Tak. Jeśli Klient nie dokona rejestracji w sklepie internetowym, zakupi towar osobiście w siedzibie firmy oraz jako dowód zakupu wybierze paragon, żadne dane osobowe nie będą wymagane.

Gdzie przechowywane są dane osobowe w AGDEO?

Dane osobowe Klienta są przechowywane w dwóch systemach elektronicznych, zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem:

 • serwer sklepu internetowego www.agdeo.pl
 • serwer wewnętrznego systemu magazynowo-sprzedażowego
Komu AGDEO może przekazać dane osobowe Klienta?

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu AGDEO: Firmom kurierskim i przewozowym, które realizują dostawę wynikającą z obowiązku umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu AGDEO w celach marketingu bezpośredniego.
Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonywania zwrotów środków pieniężnych na rzecz Klienta lub w celu zrealizowania zapłaty za towar przy jego odbiorze.
Podmiotom nabywającym wierzytelności - tylko w przypadku nie wywiązania się przez Klienta z zapłaty za nabyte towary.

Czy Klient ma wgląd do powierzonych AGDEO danych osobowych?

Klient zarejestrowany w sklepie internetowym www.agdeo.pl ma wgląd do własnych danych po zalogowaniu się na swoje konto. Może je edytować lub usuwać samodzielnie.
Klient zarejestrowany w systemie magazynowo-sprzedażowym, który dokonał zakupu telefonicznie bądź osobiście nie ma wglądu do powierzonych danych osobowych, ale kontaktując się z AGDEO może dokonać ich zmiany lub zażądać ich usunięcia.
W obydwu przypadkach Klient może również skontaktować się z AGDEO telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail w celu weryfikacji, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Czy usunięcie danych osobowych ze sklepu internetowego www.agdeo.pl jest jednoznaczne z usunięciem tych danych z systemu magazynowo-sprzedażowego?

Nie. Są to dwa odrębne systemy. Natomiast Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z obydwu systemów. W tym celu powinien skontaktować się z AGDEO telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Uprawnienia przysługujące Klientowi:

Klient może złożyć wniosek do AGDEO dotyczący jego danych osobowych listownie, telefonicznie, lub za pomocą wiadomości e-mail o:

 • edycja (poprawienie) danych osobowych
 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie lub w sposób, z którym Klient się nie zgadza
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie niektórych operacji, jak np. wysyłanie informacji marketingowych)
 • dostęp do danych osobowych (udzielenie pełnej informacji, jakimi danymi osobowymi dysponuje AGDEO)

Pliki cookie i prywatność

Ta strona korzysta z plików cookie